top of page

VENTILATORI

Tablica sa karakterističnim merama
TRANSPORTNI RADIJALNI VENTILATOR TIP TRV 40-90

Transportni radijalni ventilatori tip TRV 40-90 namenjeni su za teže uslove rada u sistemima za otprašivanje i pneumatski transport.Proizvode se za oblast protoka 750-36000 m3/h i otpore strujanja do 2800 Pa.U specijalnim izvođenjima moguće je zadovoljiti i drugačije parametre.Konstruktivno su izvedeni kao kompaktni robustni ventilatori, sa radnim kolom sa 6 radijalnih lopatica čime se isključuje mogućnost zagušenja čestica i čvrstim materijalom koji se transportuje.Pri izboru ventilatora potrebno je znati koji se materijal transportuje, u kojoj meri i sa kakvim otporima.Na osnovu ovih zahteva kupca, inženjerski tip Šukoma će odabrati pravi transportni ventilator koji ispunjava potrebe kupca.Na zahtev kupca ventilatori se mogu raditi u svim položajima usisa i potisa.

SREDNJEPRITISNI RADIJALNI VENTILATOR TIP SRV 27-90
Srednjepritisni radijalni ventilatori tip SRV 27-90 namenjeni su za teže uslove rada u sistemima sa većim padovima pritiska.Proizvode se za oblast protoka 165-16200 m3/h i otpore strujanja do 3000 Pa.U specijalnim izvođenjima moguće je zadovoljiti i drugačije parametre.Konstruktivno su izvedeni kao kompaktni robustni ventilatori, sa radnim kolom sa 16 unazad zakrivljenih lopatica.Ventilatori mogu trajno raditi sa fluidima temperature do 80°C, dok ako je fluid u granicama 80-350°C moraju biti opremljeni specijalnim ventilatorom za hlađenje.Pri izboru ventilatora potrebno je znati protok fluida kroz ventilator i sa kakvim otporima je strujanje fluida do ventilatora.Na osnovu ovih zahteva kupca, inženjerski tip Šukoma će odabrati pravi radijalni ventilator koji ispunjava potrebe kupca.Na zahtev kupca ventilatori se mogu raditi u svim položajima usisa i potisa.
bottom of page