top of page
ŠPP2.png
Presek red.png
Tablica sa karakterističnim merama

ŠUKOPLAM PELET 15-52 kW

Kotlovi tipa Šukoplam Pelet raspona snage 15-52kW su kotlovi predviđeni za automatsko sagorevanje zrnaste biomase (peleta).


    Kotao je izrađen kao tropromajni sa dve vodom hlađene pregrade i cevnim snopom, što znači da produkti sagorevanja u tri navrata prolaze pored vodenog prostora, pri čemu maksimalno predaju toplotu vodi. U zadnjem delu kotla se nalazi šolja od vatrostalnog materijala za sagorevanje zrnaste biomase. Skladištenje zrnastog materijala vrši se u dozirnom košu ispod koga pužni transporter uzima gorivo i odnosi ga ka šolji za sagorevanje.

Paljenje zrnaste biomase je potpuno automatsko preko električnog upaljača. Za sagorevanje zrnastog materijala koristi se isključivo veštačka promaja uz pomoć primarnog i ventilatora dimnih gasova izabranih tako da obezbede dovoljnu količinu vazduha za sagorevanje.

 

Ugradnjom ventilatora dimnih gasova kotao se drži u potpritisku te nema rizika od povratka plamena ka dozirnom košu, a ni ka vratima. Nesmetan rad kotla obezbeđuje automatika koja na osnovu ulaznih podataka održava sve zadate parametre potrebne za kvalitetno sagorevanje. Telo kotla je dobro izolovano mineralnom vunom, a oplata je zaštićena plastifikacionim postupcima. 

GEFF nalepnica-1.png
bottom of page