top of page
POSTROJENJA

Postrojenja predstavljaju kompletna rešenja za automatsko sagorevanje sitnog drvnog otpada, piljevine/sečke vlaznosti do 50% sa mogućnošću ručnog loženja krupnog komadnog goriva.

Postrojenje skica copy.png
bottom of page