top of page
Šukoplam_PR2.png

ŠUKOPLAM PR 18 - 80 kW

Toplovodni kotlovi na čvrsto komadno gorivo tip Šukoplam PR 18-80kW u suštini predstavljaju modifikaciju kotlova tip Šukoplam R 18-80 kW. Ova modifikacija se ogleda u ugradnji posebnog ventilatora za sagorevanje na donjim vratima kotla. Na ovaj način kotao radi na tzv. veštačku promaju tj. glavni izvor vazduha za sagorevanje postaje ventilator a ne dimnjak. Ugradnjom ventilatora postiže se bolje sagorevanje goriva kao i bolje održavanje zadate temperature u kotlu u željenim granicama. Ovo fino održavanje zadate temperature vode je vrlo bitno u brojnim industrijskim procesima, te to ove kotlove čini odličnim izborom za procesnu industriju. Takođe, zbog ventilatora za sagorevanje kotao može bez problema da radi i uparen sa dimnjacima koji po svojim karakteristikama (prečnik i visina) ne bi dali željenu vuču kod kotla koji bi radio na tzv. prirodnu promaju.

                Rad ventilatora za sagorevanje i praktično održavanje temperature kontroliše automatika kotla.

                Ugradnja ventilatora za sagorevanje takođe, zbog pojačane promaje u kotlu, podrazumeva da u dimnim cevima kotla moraju biti ugrađeni turbulatori koji bi pojačano laminarno strujanje dimnih gasova pretvorili u turbulentno i time intenzivirali razmenu toplote između dimnih gasova i vode. Na ovaj način stepen iskorišćenja kotla može se povećati 7-10% što praktično znači i uštedu u gorivu koje kotao sagoreva.

                Sam kotao je izrađen kao tropromajni toplovodni kotao sa jednom vodom hlađenom pregradom i cevnim snopom, sto znaci da produkti sagorevanja u tri navrata prolaze pored vodenog prostora,pri čemu maksimalno predaju toplotu vodi. Telo kotla je dobro izolovano mineralnom vunom, a oplata je zaštićena plastifikacionim postupcima.

                Kotao je namenjen za proizvodnju tople vode u radnim režimima 110/90ºC kao i 90/70ºC sa maksimalnim radnim pritiskom od 2,5bar-a.     

                Regulacija vazduha za sagorevanje vrši se preko regulatora promaje koji pokreće klapnu na donjim vratima i tako smanjuje ili povećava količinu vazduha za sagorevanje kao i promenom broja obrtaja ventilatora za sagorevanje.

                Osiguranje kotla od povišenog pritiska vrši se sigurnosnim ventilom ugrađenim na propisano mesto na kotlu dok se osiguranje kotla od povišenih temperatura vrši ugradnjom sigurnosnog izmenjivača toplote koji u slučaju potrebe rashlađuje kotao.

Tablica sa karakterističnim merama
bottom of page