top of page

ŠUKOPLAM BIOREST 125 - 750 kW

Biorest cist.png

Kombinovani kotlovi tipa Šukoplam BIOREST izrađeni su na bazi dugogodišnjeg iskustva u konstruisanju i izradi kotlova, kao i uz korišćenje iskustava renomiranih evropskih proizvođača.

Konstrukcija kotla je u potpunosti usklađena sa evropskim pa i srpskim standardima SRPS EN 303-5 i SRPS EN 12953.

Standardna varijanta ovih kotlova prvenstveno je namenjena ručnom loženju drvenog otpada i automatskom sagorevanju suve piljevine vlažnosti do 30%, gde se doziranje vrši pužnim transporterom iz obrtnog dozirnog koša a ručno loženje se može vršiti na prednjim i bočnim vratima.

 Kotlovi se rade isključivo sa kosom rešetkom na koju puž dozira izabrano gorivo i time se postiže efekat delimičnog sušenja goriva na kosoj rešetci pre nego što gorivo dospe i sagori na ravnoj rešetci.

Ložište kotla je tropromajno, gde je prva promaja zračenjem u ložišnom prostoru, druga promaja iznad vodom hlađene pregrade i skretne komore i treća u dimnim cevima. Ovime se postiže potpuno sagorevanje goriva, odlična razmena toplote kao i minimalni gubici toplote u dimnim gasovima.

Osim automatskog doziranja i sagorevanja kotla ovaj tip kotla može se i ručno ložiti sa prednje strane raznim vrstama komadnog čvrstog goriva. U okviru celog sistema sagorevanja, osim samog kotla isporučuje se i obrtni dozirni koš za gorivo, kao i pužni transporter sa motoreduktorom.

 

Takođe kod kotlova ovog tipa postoji mogućnost ugradnje ciklonskog otprašivača  za taloženje nesagorelih čestica goriva,  kao i ventilatora dimnih gasova zarad većeg stepena iskorišćenja i boljeg sagorevanja i odvođenja dimnih gasova iz kotla.

 Posebnom automatikom kontroliše se i reguliše temperatura vode u kotlu, rad pužnog transportera i ventilatora dimnih gasova sa frekventnom regulacijom što omogućava kompletnu automatizaciju procesa sagorevanja.

 

Kotlovi tipa Šukoplam BIOREST namenjeni su za proizvodnju tople vode u radnom režimu 90/70ºC, kao i 110/90ºC  sa ojačanom konstrukcijom i ugradjenim debljim materijalima sa maksimalnim radnim pritiskom od 3bar-a.

Tablica sa karakterističnim merama
bottom of page