top of page

ŠUKOPLAM ENERGY 1000 - 3000 kW

ENERGY.png

Kotlovi iz serije Šukoplam ENERGY 1000-3000 namenjeni su prvenstveno za sagorevanje  čvrstog komadnog goriva (drvo,ugalj) kao i raznovrsnog drvnog otpada.Kotao je namenjen da radi u sprezi sa ventilatorom dimnih gasova kako bi kvalitet sagorevanja pa samim tim i iskorišćenje kotla bilo na što višem nivou.

                Kotao se na zahtev kupca radi u dve varijante, prva varijanta za sagorevanje čvrstog komadnog goriva ručno loženog i druga varijanta za automatizovano sagorevanje usitnjenog čvrstog goriva i biomase vlažnosti do 60% (pelet,sečka,koštice voća) u sprezi sa specijalnim nadzemnim „adijabatskim“ ložištem (gas generatorom).

                Kotao je izrađen kao tropromajni sa dva cevna snopa, sto znaci da produkti sagorevanja u tri navrata prolaze pored vodenog prostora,pri čemu maksimalno predaju toplotu vodi.Prva razmena toplote vrsi se u ložistu ,u najvecoj meri metodom zračenja, preko velike površine ložišnog prostora,druga razmena toplote se vrsi metodama zračenja i konvekcije u prvom snopu dimnih cevi kotla, dok je treća razmena toplote u drugom snopu dimnih cevi pre nego što produkti sagorevanja napuste kotao i odvija se uglavnom metodama konvekcije i kondukcije.Telo kotla je dobro izolovano mineralnom vunom, a oplata je zaštićena plastifikacionim postupcima.

                Kotao je namenjen za proizvodnju tople vode u radnim režimima 110/90ºC kao i 90/70ºC sa maksimalnim radnim pritiskom od 3bar-a.Na zahtev kupca kotao može biti opremljen i automatskim otpepeljavanjem kao i automatskim čišćenjem dimnih cevi kotla.

                Regulacija vazduha za sagorevanje pri sagorevanju čvrstog komadnog goriva vrši se preko regulatora promaje koji pokreće klapne na koritu za prihvat pepela i tako smanjuje ili povećava količinu vazduha za sagorevanje.Kod korišćenja gas generatora količinu vazduha za sagorevanje reguliše automatika generatora i automatika kotla.

                Osiguranje kotla od povišenog pritiska vrši se sigurnosnim ventilom ugrađenim na propisano mesto na kotlu dok se osiguranje kotla od povišenih temperatura vrši ugradnjom sigurnosnog izmenjivača toplote koji u slučaju potrebe rashlađuje kotao.

Tablica sa karakterističnim merama
bottom of page