top of page

ŠUKOPLAM BIOS 25 - 60 kW

Biomass Bios manji.png

Kotao tip Šukoplam BIOS raspona snage 25-60kW konstruisan je i izrađen kao kotao za sagorevanje balirane biomase za potrebe grejanja domaćinstava. Osim balirane biomase kotao može sagorevati i drugo komandno čvrsto gorivo. Zbog specifičnosti u sagorevanju (visok sadržaj letećeg pepela) balirane biomase (slame, baliranog pruća...) kotao je opremljen taložnom komorom sa ventilatorom dimnih gasova.

                Kotao je izrađen kao tropromajni sa jednom vodom hlađenom pregradom i cevnim snopom, sto znaci da produkti sagorevanja u tri navrata prolaze pored vodenog prostora, pri čemu maksimalno predaju toplotu vodi. Prva razmena toplote vrsi se u ložistu, u najvecoj meri metodom zračenja, preko velike površine ložišnog prostora, druga razmena toplote se vrsi metodama zračenja i konvekcije u vodom hladjenoj pregradi kotla dok je treća razmena toplote u dimnim cevima pre nego što produkti sagorevanja napuste kotao i odvija se uglavnom metodama konvekcije i kondukcije. Telo kotla je dobro izolovano mineralnom vunom, a oplata je zaštićena plastifikacionim postupcima.

                Vrata kotla izrađena su tako da maksimalno mogu da prime baliranu biomasu dimenzija 600x550x1000mm.

                Kotao je namenjen za proizvodnju tople vode u radnim režimima 110/90ºC kao i 90/70ºC sa maksimalnim radnim pritiskom od 2,5bar-a.

                Zbog korišćenja ventilatora dimnih gasova u kotlu su ugrađeni turbulatori kako bi se postiglo što bolje iskorištenje kotla. Ventilator dimnih gasova kao i održavanje temperature u kotlu vodi automatika kotla.

                Regulacija vazduha za sagorevanje vrši se preko regulatora promaje koji pokreće klapnu na donjim vratima i tako smanjuje ili povećava količinu vazduha za sagorevanje dok se regulacija snage kotla vrši promenom broja obrtaja ventilatora dimnih gasova.

                Osiguranje kotla od povišenog pritiska vrši se sigurnosnim ventilom ugrađenim na propisano mesto na kotlu dok se osiguranje kotla od povišenih temperatura vrši ugradnjom sigurnosnog izmenjivača toplote koji u slučaju potrebe rashlađuje kotao.

Tablica sa karakterističnim merama
bottom of page