top of page

SISTEMI ZA DOZIRANJE BIOMASE

Hidraulični izvlakač služi za podno izvlačenje biomase iz silosa biomase do linije usipanja u pužni transporter. Može da bude jedan izvlakač a mogu da budu u paru dva ili više, u zavisnosti od veličine silosa tj. površine osnove silosa i potrebne količine goriva koja treba da se smesti u silosu. Usled ovoga svaki sistem se posebno projektuje prema zahtevu i potrebi kupca.  Sinhronizovani su prema potrebama izvlačenja biomase. Uključenje/isključenje hidraulične pumpe i prebacivanje hidrauličkih elektromagnetnih ventila vodi automatika. Signal za početak rada izvlakača i prestanak rada daje nivostat na obrtnom dozirnom košu.

                Ugrađuje se na pripremljene podloge u silosu i predprostoru silosa. Konstrukcija hidrauličnih izvlakača je složena čelična konstrukcija koja se postavlja u silos i uvezuje sa pripremljenom podlogom dok konstrukciju pomeraju hidrocilindri. Translatorno kretanje niza izvlakača je omogućeno hidrocilindrima sa silama na cilindru do 500kN (do 50 tona).

                Konstrukcija hidrauličnih izvlakača je urađena tako da biomasu - drvni otpad navlači na pužni transporter. Standardnom isporukom obuhvata se konstrukcija izvlakača sa centralnim nosačem , lopaticama za navlačenje, koje se zavaruju za centralni nosač, čeličnim klizačima za držanje – vođenje centralnog nosača od UAP profila, odgovorajućom uškom i sistemom za povezivanje klizača za hidraulični cilindar. Čelične vođice se za beton magacina - silosa fiksiraju pomoću čeličnih zavrtnjeva sa ukopanom glavom. Na pod silosa se fiksiraju i nepokretne lopatice koje nedozvoljavaju povratak biomase pri povratnom hodu izvlakača.

                Transportni puž za izvlačenje goriva iz silosa se nalazi na kraju silosa i ispod nivoa poda silosa. Prilikom pomeranja izvlakača drvna sečka pada na puž koji je postavljen poprečno u odnosu na osu pomeranja izvlakača. Puževi su tako konstruisani da mogu da transporuju sečku granulacije G30 ili pelet. Dužina transportnog puža i snaga pogona je u zavisnosti od veličine magacina i potrebne količine goriva koja treba da se transportuje.

                Pužni transporteri izrađuju se i prema zahtevima i potrebama kupaca. Sa odgovarajućim prečnikom i korakom spirale na vaš zahtev ili po našoj preporuci. Spirala može da ima isti korak ili može da bude sa promenljivim korakom. Na početku spirale je manji korak a kako se ide prema kraju spirale korak je veći kako ne bi došlo do zaglavljivanja goriva koje se transportuje.

bottom of page