top of page

PRIMULA V 100 - 750 kW

VP.png
Primula V presek.jpg

                Vrelouljni kotlovi tipa Primula V raspona snage 100-750kW namenjeni su za instalacije kojima su potrebne visoke temperature do maksimalno 320 ºC kao što su:

- hemijska industrija za održavanje visokotemperaturnih procesa

- proizvodnja plastičnih masa, lakova, kiselina

- petrohemijska industrija

- procesna tehnika, sušenje, kuvanje, koncentracija, destilacija

- tehnološki procesi, izrada panela lepljenjem, vulkanizacija, asfaltna baza

                Kotao je izrađen od cevi, kroz koje prolazi vrelo ulje, savijene u spiralu (može biti sa jednom dve ili tri spirale) dok dimni gasovi prolaze u nekoliko prolaza pored cevi i predaju joj tolotu.Kotlovi su konstruisani tako da mogu da sagorevaju i čvrsto i tečno i gasovito gorivo uz pomoć gorionika na pelet, drvnu sečku, naftu ili gas. Na osnovu tipa gorionika i zahteva kupca na kotlu se ostavlja adekvatan otvor za gorionik.

                Regulacija vazduha za sagorevanje vrši se preko automatike gorionika i automatike kotla.

                Osiguranje kotla od povišenog pritiska vrši se ugradnjom manometra sa jahačem u specijano namenjenu mernu kutiju dok se osiguranje kotla od povišenih temperatura vrši ugradnjom sigurnosnog termostata sa jahačem.

Tablica sa karakterističnim merama
bottom of page