top of page

GAS GENERATOR 

gas generator.png
Tablica sa karakterističnim merama

Gas generatori tipa GG 1-6 predstavljaju nadzemna zidana „adijabatska“ predložišta namenjena za sagorevanje materijala povišene vlažnosti koja može ići do čak 60%.Sagorevanje goriva i odvođenje pepela je u gas generatorima  potpuno automatizovano.Kao gorivo može se sagorevati pelet, drvna sečka granulacije G30 vlažnosti do 60%, koštice voća kao i druga usitnjena biomasa.Gorivo se u gas generator uvodi pužnim transporterima čiji su završetci urađeni od vatrootpornog prohroma.Gas generator je potpuno ozidane unutrašnjosti vatrostalnim betonom Zvezda 10 koji kada se zagreje zrači toplotu nazad u gas generator, prosušuje mokro gorivo i pospešuje sagorevanje.Između blokova vatrostalnog betona ostavljen je dovoljan zazor kako bi se primile termičke dilatacije betona.Primarni i sekundarni vazduh potreban za što kvalitetnije sagorevanje goriva dovodi se preko srednje pritisnih radijalnih ventilatora tipa SRV a izabranih tako da omoguće dovoljno vazduha za potpuno sagorevanje i fluidizaciju goriva.Primarni vazduh uvodi se ispod rešetki za sagorevanje.Ovaj vazduh, pre nego što ga ventilator usisa, prolazi oko zagrejanog vatrostalnog betona, zagreva se, i tako zagrejan ubacuje u gas generator.Ovo za posledicu ima mnogo kvalitetnije sagorevanje goriva.Sekundarni vazduh ubacuje se tangencijalno na izlaznoj štucni gas generatora.Ovo kao posledicu ima vrtloženje izduvnih gasova i njihovo bolje dogorevanje.Sekundarni vazduh se po potrebi ubacuje na onsnovu informacija Lambda sonde na izlazu iz kotla.Na samom gas generatoru ugrađena su 5 pužnih transportera za iznošenje pepela.Prva dva vodom hlađena pužna transportera odvode pepeo iz zone dogorevanja.Voda za hlađenje puževa se uzima iz hladne zone kotla a nakon što se voda ohladi puž i zagreje do određene vrednosti, vraća nazad u toplu zonu kotla.Druga dva pužna transportera odnose pepeo koji nakon sagorevanja propadne kroz rešetku za sagorevanje dok zadnji peti pužni transporter prihvata sav taj pepeo i odnosi ga do posebne posude za prihvat pepela.

                Gas generatori se uparuju sa adekvatnim kotlovima tipa Šukoplam, Šukoplam MEGA, Šukoplam ENERGY, Šukoplam NP i Šukoplam VP za najbolji rezultat razmene toplote i iskorišćenja sistema.Neophodno je u sistemu imati i ventilator dimnih gasova koji bi ceo sistem držao u podpritisku i time smanjio rizik od povratka plamena iz gas generatora ka rezervoaru goriva.Kao dotatna zaštita od povratka plamena iz gas generatora ka rezervoaru goriva, na cevi pužnog transportera ugrađuje se sistem za gašenje požara u slučaju potrebe preko brizgaljki upušta vodu u cev pužnog transportera i time gasi plamen.Gas generator je dobro izolovan slojevima vermikulita i tervola tako da nema opasnosti od opekotina na njegovoj površini.

                Automatika vodi rad spregnutih kotla i gas generatora na osnovu informacija koje dobija od sonde temperature vode, sonde dimnih gasova, lambda sonde šalje signal izvršnim organima (pužni transporteri, ventilatori...) i time osigurava kvalitetno sagorevanje čak i najnekvalitetnijih goriva.

bottom of page