top of page

DIMNJACI

Dimnjaci koje izrađujemo po porudžbini predstavljaju nezaobilazni deo kotlarnica.Od dobro izabranog i konstruisanog dimnjaka najviše zavisi kvalitet sagorevanja u kotlovima pa samim tim i kvalitet grejanja.Izrađuju se u širokom sprektru i pokrivaju sve domene od privatnih do velikih industrijskih kotlarnica sve do visine od 24 metara.Dimnjaci su zavisno od veličine po potrebi jednodelni ili modularni, samostojeći ili ankerisani, sa ili bez zaštitne kape, izolovani ili dupli dimnjaci sa čeličnom spiralom.Izrađuju se od čeličnog lima debljina 3-8mm zavisno od tipa i veličine.Na dimnjacima se obavezno nalazi otvor za čišćenje i pregled unutrašnjosti kao i cev za odvod kondenzata.Ukoliko je potrebno ankerisanje, na dimnjaku se nalaze 3 ušice pod uglom od 120° na potrebnoj visini.Ako se radi o dimnjacima za industrijske potrebe, na njima se nalaze i merdevine radi inspekcije dimnjaka. Dimnjaci se izoluju na dva načina.

Prvi način je termoizolacija tankim termoizolacionim materijalom i oplašćenost aluminijumskim ili pocinkovanim limom.

Drugi način se primenjuje kod dimnjaka većih dimenzija i uključuje termoizolaciju u sloju od 100mm i opšivenost limom debljine 3mm.

Ova opšivenost limom veće debljine dozvoljava ugradnju čelične spirale u gornje 2/3 visine dimnjaka.Ova čelična spirala omogućava lakše opstrujavanje vazduha oko dimnjaka (efekat Karnoove vrtložne ulice) i manje opterećenje dimnjaka i ankera dimnjaka.

Tablica sa karakterističnim merama
bottom of page