top of page

CISTERNE (PODZEMNE I NADZEMNE)

                Podzemne cisterne sa duplim plaštom predviđene su za skladištenje naftnih derivata i izrađuju se u kapacitetu 5-100m3.Cisterne su hidroizolovane i sa ostavljenim priključkom za uzemljenje radi prevencije statičkog elektriciteta.

Zavisno od tipa goriva koje se skladišti cisterne mogu biti opremljene i podnom grejalicom protiv smrzavanja goriva kao i štednom grejalicom za dogrevanje goriva.Izrađuju se prema važećim standardima od čeličnih limova kvaliteta S235JR2 dok se ispitivanje na nepropusnost vrši na ispitnoj stanici proizvođača.Unutrašnja cisterna ispitana je vodenim pritiskom dok se međuprostor ispituje komprimovanim vazduhom.

Nadzemni stojeći čelični rezervoari predviđeni su za skladištenje lakog lož ulja i izrađuju se u kapacitetu 1-3m3.Izrađeni su od čeličnog lima kvaliteta S235JR2 i zavareni najsavremenijim metodama zavarivanja.Konstruktivno su izvedeni tako da mogu da podnesu nadpritipsak od 0,5bar-a.Rezervoari se ispituju na nepropusnost na ispitnoj stanici proizvođača.Zaštićeni su od korozivnog dejstva i statičkog elektriciteta.

Tablica sa karakterističnim merama
bottom of page