top of page

CIKLONI FAMILIJE ŠC - 100

Cikloni familije ŠC-100 pripadaju grupi ciklona sa visokim stepenom prečišćavanja.Glavna odlika im je što stepen odvajanja zadržavaju u celoj oblasti između minimalnog i maksimalnog preporučenog protoka.Stepen odvajanja ciklona zavisi od veličine i gustine čestice.

Cikloni se na zahtev kupca rade kao levi i desni, dok izlaz iz ciklona može biti slobodan u atmosferu, u obliku sabirnika i pod uglom od 90°.

Koriste se u instalacijama za otprašivanje kao i u instalacijama grejanja gde se priključuju na potisnoj strani dimnih gasova iz kotla.Pad pritiska u ciklonu iznosi 700-1000 Pa zavisno od kapaciteta i ulazne brzine fluida.Kod oštrijih zahteva prečišćavanja dimnih gasova preporučuje se izbor više manjih ciklona vezanih u bateriju umesto jednog većeg ciklona.Odvojene čestice se skupljaju na dnu ciklona odakle se po potrebi mogu čistiti periodično ili ručno ili automatski preko pužnih transportera.Na zahtev kupca isporučuju se sa nosećom konstrukcijom prilagođenom željama kupca.

Tablica sa karakterističnim merama
bottom of page