top of page
Tablica sa karakterističnim merama

AKUMULATOR TOPLOTE 1 - 13 m

 3

Akumulator toplote je predstavlja uređaj za akumulaciju tople tople vode pa samim time i unete energije čime značajno poboljšava performanse sitema grejanja.

                Akumulator može da bude bez izmenjivača toplote (cevne zmije) ili sa jednim i dva izmenjivača. Pored kotla može da se poveže i na solarni kolektor radi povećanja efikasnosti. Akumulator toplote može da se poveže sa svakim kotlom iz našeg proizvodnog portfolia, najbolji efekat se postiže u sprezi sa kotlovima na veštačku promaju.

                Prednost akumulatora je u tome što kotao radi na višem režimu i višak toplotne energije koju ne upije sistem grejanja ostaje u akumulatoru toplote. Pri višem režimu rada u kotlu se ne javlja kondenzacija pa je samim tim duži radni vek kotla.

                Konstrukcija akumulatora je napravljena zavarivanjem od konstrukcionog lima i dva sferna danca.             Preporučeni izbor količine vode u akumulatoru je 30 l/kW za kotlove na čvrsto gorivo.Na omotaču akumulatora se nalaze priključci za sonde i priključci za odlaz/povrat vode. Pri dnu u hladnijoj zoni je priključak za povezivanje sa kotlom, na dnu je priključak za pražnjenje a na vrhu priključak za odzračivanje i sigurnosni vod.

                Upotrebom akumulatora toplote moguće je odraditi dva kruga grejanja. Za podno grejenje se onda uzima voda iz donjeg dela akumulatora koja treba da bude hladnija od vode koja kruži kroz radijatore dok se pri vrhu akumulatora uzima voda za radijatorsko grejanje.

                Mogu da budu izrađeni sa izolacijom ili bez izolacije a sa pripremljenim okvirima za izolaciju i oplašćivanje. Akumulatori mogu međusobno da se povežu kako bi se povećala zapremina akumulacije u sistemu grejanja.

bottom of page