ŠUKOPLAM VENT PELET 15- 27 kW

Presek sukoplam pelet

Kotlovi tipa Šukoplam Pelet raspona snage 15-27kW su kotlovi predviđeni za automatsko sagorevanje zrnaste biomase (peleta).


    Kotao je izrađen kao tropromajni sa dve vodom hlađene pregrade i cevnim snopom, što znači da produkti sagorevanja u tri navrata prolaze pored vodenog prostora, pri čemu maksimalno predaju toplotu vodi. U zadnjem delu kotla se nalazi šolja od vatrostalnog materijala za sagorevanje zrnaste biomase. Skladištenje zrnastog materijala vrši se u dozirnom košu ispod koga pužni transporter uzima gorivo i odnosi ga ka šolji za sagorevanje.

Paljenje zrnaste biomase je potpuno automatsko preko električnog upaljača. Za sagorevanje zrnastog materijala koristi se isključivo veštačka promaja uz pomoć primarnog i ventilatora dimnih gasova izabranih tako da obezbede dovoljnu količinu vazduha za sagorevanje.

 

Ugradnjom ventilatora dimnih gasova kotao se drži u potpritisku te nema rizika od povratka plamena ka dozirnom košu, a ni ka vratima. Nesmetan rad kotla obezbeđuje automatika koja na osnovu ulaznih podataka održava sve zadate parametre potrebne za kvalitetno sagorevanje. Telo kotla je dobro izolovano mineralnom vunom, a oplata je zaštićena plastifikacionim postupcima. Osiguranje kotla od povišenog pritiska vrši se sigurnosnim ventilom ugrađenim na propisano mesto na kotlu, dok se osiguranje kotla od povišenih temperatura vrši ugradnjom sigurnosnog izmenjivača toplote koji u slučaju potrebe rashlađuje kotao.

© 2017 Sukom. All rights reserved

Page visits

  • Facebook - White Circle
  • YouTube